Odpowiedzialna Turystyka

Linki i materiały

Ciekawe publikacje:

Goodwin H. (2011), Taking responsibility for Tourism (Leeds, Goodfellow Publishers)

Kowalczyk A. (red.) (2010), Turystyka zrównoważona (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN)

Dielemans J. (2011), Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym (Słodowiec, Wydawnictwo Czarne)

Urry J. (2007), Spojrzenie turysty (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN)

MacCannell D. (2005), Turysta. Nowa teiria klasy próżniaczej (Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo MUZA SA)

Zaręba D. (2008), Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN)

Lewandowski W., Szewczyk R. (2010), Przewodnik "Zielona Polska" (Warszawa, Carta Blanca)

Benson A. (2011), Volunteer Tourism: Theorethical Frameworks and Practical Applications (Nowy Jork, Taylor & Francis)

Frenzel F., Koens K., Steinbrink M. (2012), Slum Tourism. Poverty, power and ethics (Nowy Jork, Taylor & Francis)

 

 

Ciekawe strony internetowe:

http://www.planeta.com – serwis z artykułami o ciekawych projektach / wydarzeniach podejmujących tematykę odpowiedzialnej turystyki

http://www.expeditions.com – firma realizująca odpowiedzialne wyprawy od 1958 roku

http://slumtourism.net - strona poświęcona turystyce do biednych dzielnic miast (slumsów, faweli, townshipów)

http://www.responsibletravelreport.com – internetowy magazyn poświęcony odpowiedzialnej turystyce

http://www.facebook.com/OdpowiedzialnaTurystyka - strona na portalu społecznościowym Facebook poświęcona odpowiedzialnej turystyce

 

 

Materiały na warsztaty edukacyjne:

Wystawa o Kambodży i odpowiedzialnej turystyce: ściągnij tu

Scenariusz lekcji i plasze edukacyjne: Dwa łyki egoztyki: ściągnij tu

Scenariusz lekcji i plansze edukacyjne: Odpowiedzialna turystyka - co to takiego: ściągij tu

Scenariusz lekcji i plansze edukacyjne: Mozaika współczesnej turystyki: ściągij tu

Scenariusz lekcji i plansze edukacyjne: Odpowiedzialny turysta to ja: ściągnij tu

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Fundacja "Kultury Świata", a teksty i inne materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, 3.0 Polska.