Odpowiedzialna Turystyka

Odpowiedzialna turystyka

Odpowiedzialna turystyka to jeden ze światowych trendów, który odnosi się do tego w jaki sposób podróże są organizowane (biznes) i praktykowane (turyści) w sferach, ekonomicznej, środowiskowej i kulturowej.

Zwiedzanie świata z ideą odpowiedzialnego podróżowania stanowi najbardziej osobisty i bezpośredni wpływ na co najmniej dwa wielkie wyzwania, przed jakimi stoi świat – biedę i zachowanie pokoju. Każdy ma na to tyle czasu, ile życia.

„Odpowiedzialna turystyka – sytuacja ogólna”, w: Zielony Azymut, Przewodnik Świadomego Podróżnika, Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o., Warszawa, 2007, s. 210.

 

Istnieje kilka pokrewnych terminów:

Zrównoważona turystyka: w 1993 roku Richard Butler zdefiniował turystykę zrównoważoną jako: Turystyka rozwijana i utrzymywana w obszarze (społeczności środowisku) w taki sposób i na taką skalę że jest opłacalna w nieokreślonym czasie i nie powoduje degradacji lub zmian środowiska naturalnego (ludzkiego i fizycznego) w którym istnieje, do takiego stopnia, który uniemożliwia pomyślny rozwój i dobro innych przedsięwzięć i procesów (…).

Podaję za: Jolanta Ćwiklińska, „Działania Public Relations w upowszechnianiu koncepcji turystyki zrównoważonej”, w: red. Stanisław Wodejko, Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.

 

Ekoturystyka: według Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystycznego ekoturystyka to: Rozważne podróżowanie po obszarach objętych ochroną środowiska i programami polepszenia warunków bytu mieszkańców.

Podaję za: Zielony Azymut, Przewodnik Świadomego Podróżnika, Wydawnictwo G+J RBA Sp. Z o. o., Warszawa, 2007.

 

Kilka wskazówek jak podróżować odpowiedzialnie:

1. Zanim wyruszysz dowiedz się jak najwięcej o miejscu do którego się wybierasz; naucz się kilku wyrażeń w lokalnym języku, zapoznaj się z panującymi obyczajami, przygotuj kilka upominków;

2. Zastanów się na tym w jaki sposób będziesz się przemieszczać, który ze środków transportu będzie najmniej szkodliwy dla środowiska (rower czy samochód, pociąg czy samolot); rozważ zrekompensowanie emisji CO2;

3. Podróżując staraj się wybierać biura podróży, hotele, obiekty gastronomiczne, firmy transportowe, które realizują zasady odpowiedzialnej turystyki bądź/i wspierają inicjatywy realizowane na rzecz rozwoju lokalnego;

4. Kupuj produkty wytwarzane przez lokalnych rzemieślników, nie kupuj pamiątek wyrabianych ze skór dzikich zwierząt (m.in. z ich skór, kłów, ciosów itp.).

.