Odpowiedzialna Turystyka

Strona jest prowadzona
przez Fundację "Kultury Świata"
(www.kulturyswiata.org)
e-mail do Fundacji: kulturyswiata@gmail.com

Siedziba fundacji:
ul. Dąbrowszczaków 12
03-484 Warszawa

 

Koordynatorka Programu "Odpowiedzialna Turystyka"

Aleksandra Gutowska, mail: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org